Pripravované akcie


Pripravujeme tradičné vianočné tvorivé dielne s rodičmi v oboch triedach. 


6.12.2018 plánujeme návštevu mikulášskeho predstavenia v DK v Seredi "Šašo Bašo, Pipi a snehové kráľovstvo"


23.10.2018 plánujeme v materskej škole pre deti oboch tried bublinkovú šou


V 25.9.2018 plánujeme pre deti oboch tried divadelné predstavenie Guľko Bombuľko, ktoré bude priamo v budove materskej školy


Koncom septembra plánujeme s deťmi z 2. triedy - s medvedíkmi začať plavecký kurz


V mesiaci  september plánujeme navštíviť výstavu ovocia a zeleniny v DK v Seredi