Náš tím

 

PEDAGOGICKÝ PERSONÁL                                NEPEDAGOGICKÝ PERSONÁL

 

     Zástupkyňa:                                                     Vedúca školskej jedálne:

     Bc. Jána Ferenczyová                                                Jana Adamčová

 

     I. Trieda "motýlikov"                                               Hlavná kuchárka:

       Emília Stoklasová                                                      Mária Hanusová

       Bc.Jana Ferenczyová                                        

 

   II. Trieda „Medvedíkov – gumkáčov“                       Pomocná kuchárka:

     Anna Koštrnová                                                         Lenka Horváthová

     Viera Chmelárová

                              

                                                                                      Školníčka:

                                                                      Andrea Slabihoudková