Informácie o nás

     Naša materská škola funguje ako materská škola od roku 1949. Je umiestnená v budove, ktorá nebola určená na tento účel ale bola funkčne prispôsobená.

    Škola je dvojtriedna, prevádzka školy je počas pracovných dní od 6,30 hod. do 16,30 hod. V triedach sú deti delené podľa veku na mladšie a staršie. V druhej triede sú zaradené deti, ktoré budú na budúci rok navštevovať ZŠ. Výchovno-vzdelávacia činnosť detí je realizovaná v súlade so Štátnym vzdelávacím programom na vzdelávanie detí predškolského veku.

     V škole máme dve herne, dve spálne, spoločnú chodbu, šatňu a kúpelňu. Vo vstupnej časti je kancelária a kabinet spojený so šatňou personálu. Súčasťou školy je kuchyňa, ktorá sa stará o správnu výživu detí. Za budovou máme školské ihrisko s preliezkami, s pieskoviskom a s lavičkami. Počas letných mesiacov nám tvorí príjemný chládok množstvo stromov.