Oznamy


Dňa 17.12.2018 o 15,00 hod. pozývame rodičov na vianočné tvorivé dielne do oboch tried. Tešíme sa na príjemné vianočné popoludnie.


Riaditeľka CZŠ Cyrila a Metoda v Seredi Ing. Kroláková Monika oznamuje rodičom, že už po šiesty rok otvára pre predškolákov bezplatné hodiny anglického jazyka. Hodiny budú prebiehať vždy v stredu od 16,00 hod. - 17,00 hod. v priaznivej priateľskej atmosfére a v príjemnom prostredí základnej školy. Deti prostredníctvom týchto hodín si budú rozvíjať logické myslenie, trénovať pamäť, rozvíjať kreativitu, inteligenciu. Súčasťou angličtiny budú hry, riekanky, piesne, práca na interaktívnej tabuli a veľa podnetných situácií na úrovni prispôsobenej schopnostiam detí. Prvá hodina začína 7.11.2018. Na akékoľvek otázky týkajúce sa bezplatného vzdelávania vám odpovedia na tel.č. 0918 510 922 alebo na e-mailovej adrese riaditel@czssered.edu.sk


Dňa 6.11.2018 bude prebiehať vianočné fotografovanie, môžete si vybrať zo šiestich vzorov, ktoré budú vystavené v šatni. Záujem nahláste u učiteliek v triede.


Dňa 23.10.2018 budeme mať v našej škôlke bublinkovú šou. Poplatok 2,50 eur prosíme uhradiť u učiteliek v triedach.


Dňa 8.10.2018 sa medvedíky zúčastnia akcie "Priprav sa na cestu", ktorú organizuje MsP v Seredi.


Oznamujeme rodičom, ktorí prihlásili svoje deti na plávanie, že začíname už 28.9.2018. Je potrebné deťom do ruksaku zbaliť plavky, uterák, šľapky, fľašu s čistou vodou a vrecko na mokré veci. Plávať sa bude každý piatok, päťkrát za sebou.


Zisťujeme záujem o jesenný plavecký kurz v centre Aquáčik. Zúčastnia sa ho iba deti 2. triedy - medvedíky. Cena za 5 vstupov je 25 eur. Prosíme nahlásiť záujem a podpísať informovaný súhlas u učiteliek v triede.


Dňa 25.9.2018 budeme mať v našej materskej škole divadielko "O Guľkovi Bombuľkovi" Zúčastnia sa ho deti oboch tried, poplatok 2 eurá prosíme uhradiť u učiteliek v triede.


Dňa 13.9.2018 navštívime s deťmi 2.triedy - medvedíkmi výstavu ovocia a zeleniny v DK v Seredi